Visjon

Vi ønsker å inspirere og utruste unge mennesker til å kjenne Jesus og følge Han.

flower1

 

Verdier

Gjestfrihet:

God mat
Hjertevarme
Inkluderende fellesskap

Jesusfokus:

Livsnær forkynnelse
Karakterbyggende
Bli satt i frihet

Livsutfoldelse:
Naturopplevelser
Lek og idrett
Helhet – kropp, sjel og ånd

 

 

 

Vi tror

  • på Bibelen som viser oss at Gud er den ene og treenige Gud: Fader, Sønn og Hellig Ånd
  • at Jesus Kristus er Guds sønn
  • at mennesket ble skapt i Guds bilde og til fellesskap med han
  • at selv om alle mennesker har syndet og falt utenfor Guds herlighet, så har Gud gjort frelsen
  • tilgjengelig ved Jesu død på korset og Hans oppstandelse fra de døde
  • at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst og ha evig liv ved troen på Jesus

 

Bibelvers knyttet til stedet

For det er i Ham vi lever, beveger oss og er til. (Apg. 17,28a)

Derfra skal lovsangen stige og lyden av folk som skjemter og ler. (Jer 30,19a)