Hva får du?

Som Frivillig Medarbeider er du med å drive og «bygge» KRIK Høyfjellssenter!

 

Gleden av å bidra til noe større utenfor seg selv

Gud møter mennesker gjennom arbeidet på KRIK Høyfjellssenter. Stedet ønsker å være preget av gjestfrihet og Gudsnærvær.

Det å møte mennesker med et varmt smil, god mat og en hyggelig atmosfære skal en ikke se smått på.

En blir ikke rik på penger av å bidra frivillig på KRIK Høyfjellssenter,

men det å gjøre noe for andre uten nødvendigvis å forvente noe tilbake, kan gi så uendelig mye mer.

 

Bli en del av et godt fellesskap der tid med Gud er høyt prioritert

Som frivillig deler en mye tid med andre mennesker! En bor sammen, jobber sammen og deler gjerne fritiden sammen.

Frivillige er også en del av et godt kristent fellesskap der en blir utfordra til å dele tro og liv, og søke Gud sammen.

Er du frivillig medarbeider over tid får du også tilbud om personlig oppfølging (mentoring).

 

Bli med på det som KRIK Høyfjellssenter og Hemsedal har å by på

Er du frivillig under bibelskolene våre, får du mulighet til å være med på mye av undervisning, turer og øvrig program.

Alle frivillige har fri bruk av utstyr og fasiliteter på KRIK Høyfjellssenter, for eksempel boblebad, kiter, airboard, kanoer, telt, klatreutstyr med mer.

Hemsedal byr på en fantastisk natur med mulighet for livsutfoldelse både sommer som vinter.

Er du villig til å sette av en hel vinter hos oss (januar – april), spanderer vi sesongkort i Hemsedal skisenter på deg!

 

Kost/losji og lommepenger (netto: 800 kr pr måned)

Ved alle opphold som frivillig mottar en gratis kost og losji ved KRIK Høyfjellssenter.

Ved frivillighetsperioder som strekker seg over en måned eller mer mottar en lommepenger. 

 

Hvorfor være Frivillig Medarbeider?

Frivillige medarbeidere er en utrolig viktig resurs for KRIK Høyfjellssenter! 

Helt siden oppstarten har driften i stor grad vært basert på frivillighet og dugnadsånd.

I tillegg til noen faste ansatte i nøkkelstillinger har så langt ca. 160 personer bidratt som frivillige medarbeidere en måned eller mer.

Den frivillige innsatsen utgjør over 7 årsverk!  Med andre ord; frivillighet er helt avgjørende for stedets eksistens!