KRIK Høyfjellssenter
Om KRIK Høyfjellssenter
0
0
Hvordan komme hit?
0
0
Hytteutleie
0
0
Arrangement
0
0
Aktivitetstilbud
0
0
Frivillighet
0
0
Bli støttespiller
0
0
Bildegalleri
0
0
Video
0
0
Linker
0
0
Kontakt oss
0
0
Hjertefokus
Når: 18.-25. april
Alder: 18 +
Pris KRIK-medlem: Påmeldings/kursavgift 900,- + 2750,- Totalt 3650,-
Pris andre: Påmeldings/kursavgift 900,- + 2750,- Totalt 3650,-

INFORMASJON

Litt om kurset:

SEMINARET er lagt opp omkring obligatoriske forelesninger!

1. Forelesninger med temaer som: Vår virkelighetsoppfatning, selvbildedannelse, opplevd avvisning og konsekvenser av det, hva gjør vi med vår indre smerte? Hvordan bygge en sunn personlighet?

2. Grupper hvor man får anledning til å stille og bearbeide spørsmål som reiser seg i tilknytning til undervisningen, samt eventuelt åpent sette navn på ting i eget liv i et trygt forum. Det gis også mulighet til personlige samtaler.

OBS!
Alle forelesningene er obligatoriske. Hvis du ikke kan delta på hele kurset, vil andre bli prioritert. Ta kontakt hvis du lurer på noe.

Foredragsholder: Tom Norum

Bakgrunn:
Mange av oss har travle hverdager. Vi møter mange forskjellige mennesker og daglige krav om å strekke til både faglig og sosialt. Evnen til å møte utfordringene på en god måte avhenger i mange tilfeller av hvordan vi har det med oss selv.

En viktig forutsetning for et positivt og trygt møte med livet er at man har en trygg identitet og egenverdiopplevelse. Vi vet at dette formes gjennom positive og negative relasjoner i barne- og ungdomsårene. Et dårlig selvbilde kan føre til utrygghet og / eller fysiske og psykiske utfordringer og problemer.
Som aktive mennesker møter vi symptomene på dette, enten hos oss selv, hos andre eller kanskje begge deler. Og ofte er vi ute av stand til å gå til røttene av problemene. Det er en kjensgjerning at skal livet vårt bli rimelig positivt og godt, og skal vi kunne møte dype personlige behov hos andre, må vi selv ha gjennomarbeidet de mest grunnleggende spørsmål i livet, som for eksempel:
Hvem er jeg?
Hva gjør meg verdifull?

Hva har egentlig verdi for meg?
I en tid med stort arbeidspress og fare for utbrenthet, er dette viktigere enn noen gang !!
Kurset er åpent for alle, men vil være særlig nyttig for deg som har valgt et yrke innen helse- og omsorgstjenestene, læreryrkene og andre som har mye med mennesker å gjøre.
SIKTEMÅLET
– Å gi hver deltager anledning til å la Gud få peke på områder i sitt eget liv og i forhold til andre, bli legt og istandsatt, slik at vi
– kan bli bedre rustet til å møte livet og kunne ha gode relasjoner med våre medmennesker.
Vi gjør oppmerksom på at kurset vil kunne oppleves som ganske krevende, bla. med relativt tett forelesning og gruppe program.
Vi fraråder mennesekr med tyngre psykiske lidelser å delta på kurset. Ta evt. kontakt med kursledelsen om du er i tvil.

Kursledere:                                                        
Marit og Øyvind Flacké                           
62 57 84 94 / 40 40 09 51  
                    
Vertskap KRIK Høyfjellssenter
Helene og Gudmund Juliebø
32 06 23 60

Påmelding: Fyll ut skjemaet under.
Lurt å være tidlig ute. I fjor ble kurset fullt.
NB! Påmeldingsavgift refunderes ikke ved avmelding.


PÅMELDING

Navn:
Adresse:
Postnr./sted:
Tlf:
E-post:
Fødselsår:
KRIK-medlem? Ja
Nei
Nei, men jeg vil bli medlem

Kommentarer/aktivitetsvalg:


ARRANGEMENT:
0
Retreat
Når: 6.-9. desember
Alder: 20+
Noe av det beste du kan unne deg selv.

Unge Par Weekend
Når: 18.-20. januar
Alder:
Få max uttelling!

Damenes
Når: 28.febr - 3.mars
Alder: 25 +
Påfyll for kropp og sjel!

Mann 2013
Når: 14.-17. mars
Alder: 25 +
Vintermoro og oppbyggelse!

Påsketreff
Når: 22.-27. mars
Alder: 20 +
Lita uke i påskeparadis!

Påskeferie med Familiefokus
Når: 27.mars - 1. april
Alder: Fra skolealder
Familieferie med påfyll!

Hjertefokus
Når: 5.-12. april
Alder: 18+
Bevar ditt hjerte fremfor alt!

Unge Par Weekend II
Når: 12.-14. april
Alder:
Få max uttelling!

KRIK Enjoy
Når: 26.-28.april
Alder: 14 +
Der vinter møter sommer!

Hjertefokus Ung
Når: 22.-29. juni
Alder: 19 - 30 år
Helse for livet!

Opptur
Når: 7.juli - 2.august
Alder: 20+
En sommer til å vokse på!

Fjelluke for seniorer
Når: 18.-23. august 2013
Alder: 60+
For den turglade!

TimeOut
Når: 9.sept - 17.nov
Alder: 20+
En høst som kan forvandle livet!

Sprek Israelstur
Når: 23.nov - 7. des 2013
Alder: 20+
Aktiv og annerledes!

Design BeWide Technologies     Publisert med WideCMS